Archive for ژانویه 2011

به بصیرت رسیدم

چه فلسفه ساده ای دارد زندگی:

قوی پیروز است.

ضعیف نابود است.

Advertisements

نیمه دیگر من

روزهایم در بیهودگی گذشت
تو را نیافتم ای نیمه گمشده من
حسرت لمس دستت،
حسرت لمس قلبت،
از من یک شاعر ساخت.

فرصت هایی که نشمردم

تو همیشه منتظر ماندی
من هیچگاه نگفتم دوستت دارم
و هردو در تنهایی پوسیدیم.

اين روزها بطور مجازی همديگر را پيدا می کنيم

بطور مجازی عاشق هم می شويم

بطور مجازی همديگر را گم می کنيم.

برایم چند بايت محبت بفرست،دلتنگتم.

تجربه

میگن تجربه بهترین معلمه

میگن شکست پل پیروزیه

اما بعضی چیزها هست که فقط یک بار در زندگی تجربه میکنی،

و تجربه شکست اونها به هیچ دردی نمی خوره

مثل دوست داشتن، مثل عشق.